Cajtng

Location: Home > Umetnost

Umetnost

Mar 2013 05

  1514 – sta nastala mojstrska bakroreza Albrechta Dürerja Melanholija in Vitez, smrt in hudič . Z bakrorezi, portreti in s ciklom lesorezov Apokalipsa, je povzdignil grafiko v pomemben izpovedni medij. 1520 – približno v tem času pa do nastopa baroka obvladujejo evropsko umenost slog, imenovanmanierizem. Stilne značilnosti: spremenjeni proporci, zamotane drže, asimetrične kompozicije, raba […]