Cajtng

Location: Home > Uncategorized

Bančne rezerve

Sep 2013 09

Centralnobančne rezerve banke RBS so se s to transakcijo znižale za 1.000 funtov, medtem ko so se rezerve Nationwide povečale za 1.000 funtov. Iz tega sledi, da mora RBS napolniti svoje rezerve za 1.000 funtov, da bo imela dovolj rezerv za ostala plačila, Nationwide pa ima presežek rezerv za to vsoto in jih za to […]

Energijska vrednost hrane

May 2013 07

Stanje prehranjenosti posameznika ali nekega naroda merimo po količini in po kakovosti zaužite hrane. Merilo za količino hrane je energijska vrednost hrane, ki jo vsebuje povprečen dnevni obrok, medtem ko vzamemo za merilo kakovosti hrane povprečno potrošnjo posameznih živil na prebivalca. Naravne in ustvarjalne dobrine, kot so zemlja, voda, kapital, tehnično znanje in energija so […]