Hofer zaposlitev je kadrovska priložnost pridobivanja izkušenj v globalni trgovski verigi.

Hofer zaposlitev je kadrovska priložnost pridobivanja izkušenj v globalni trgovski verigi.

Globalna trgovska veriga Hofer nudi temu primerno zaposlitev z možnostjo pridobivanja globalnih poslovnih izkušen. Globalne poslovne izkušnje so zelo pomembne za osebno karierno rast ter karierno napredovanje. Globalno uspešna pojdeta med drugim svoj uspeh temeljijo na prilagajanju značilnostim posameznega trga ter združevanjem značilnosti z poslovno politiko podjetja. Kako drugačno zaposlitev nudi podjetje Hofer lahko na hitro spoznamo že z obiskom trgovine. Urejenost prostora, odnos do kupcev, hitrost, natančnost in profesionalnost izvajanja delovnih nalog sta na bistveno višjem nivoju kot pri konkurenci.…