Zavarovalnica ponuja številne zavarovalne storitve

Izbrati dobro zavarovanje je želja vsakega bodočega ali obstoječega zavarovanca. Novi zavarovanec pred tem ni imel sklenjenega zavarovanja pri zavarovalnici in je to njegova prva izkušnja sklepanja zavarovanja. Obstoječi zavarovanec ima izkušnjo, zanima se za podaljšanje enega ali več zavarovanj. V vsakem primeru je največkrat izbrana zavarovalnica, ki nudi največ po različnih kriterijih zavarovancev. Ponudbe imamo v veliko primerih že na oglasnih panojih, v oglasnih sporočilih ter na razne druge načine ponujene na javnih mestih ali zasebno. Kaj dejansko obsega ponudba nam bo največkrat povedala šele naknadna analiza. Razen v primerih, ko bodočega zavarovanca že oglasna aktivnost prepriča v sklenitev …