Zavarovalnica ponuja številne zavarovalne storitve

Izbrati dobro zavarovanje je želja vsakega bodočega ali obstoječega zavarovanca. Novi zavarovanec pred tem ni imel sklenjenega zavarovanja pri zavarovalnici in je to njegova prva izkušnja sklepanja zavarovanja. Obstoječi zavarovanec ima izkušnjo, zanima se za podaljšanje enega ali več zavarovanj. V vsakem primeru je največkrat izbrana zavarovalnica, ki nudi največ po različnih kriterijih zavarovancev. Ponudbe imamo v veliko primerih že na oglasnih panojih, v oglasnih sporočilih ter na razne druge načine ponujene na javnih mestih ali zasebno. Kaj dejansko obsega ponudba nam bo največkrat povedala šele naknadna analiza. Razen v primerih, ko bodočega zavarovanca že oglasna aktivnost prepriča v sklenitev zavarovanja. Analiza ponudbe se velikokrat izvede s primerjavo več ponudb v vseh pomembnih podrobnostih.

Oglasi nam največkrat sporočijo zgolj del lastnosti ponudbe, podrobnosti moramo poiskati. Mnogi pri zavarovanjih željo zgolj najugodnejšo ponudbo, izbrana bo zavarovalnica z najnižjo ceno zavarovalne police. Kar je ob sklenitvi sicer najboljša odločitev, ob obravnavi nastalega škodnega primera je zgodba lahko drugačna. Osredotočenje na ceno zavarovanja velikokrat spregleda vsebino ponudbe, ne ve kaj natančno ponuja zavarovalnica. Pri sklenitvi moramo biti prepričani, da ponudba vsebuje želeno zavarovanje premoženja ali osebe. Ker obratno želimo najnižjo ceno, lahko zavarovalnica to razume kot naše odklanjanje. Ponudi nam najbolj osnovno ponudbo, ki ima temu primerno ugodno izhodiščno ceno. Zato je pri ponudbah pomembno navesti vse, kar želimo. In to tudi preveriti predno sklenemo pogodbo. Pogoste prime nesporazumov beleži zavarovalnica pri avtomobilskih zavarovanjih ter drugih zavarovanjih. Ko sklepamo avtomobilsko zavarovaje moramo natančno vedeti, kaj zavarovalnica zavaruje ter kaj ponudba obsega. Zniževanje cene nas na drugi strani lahko drago stane. Z nekaj evri doplačila, lahko zavarovalnica nudi povsem drugačno izkušnjo. Konkurenca je tudi v zavarovalništvu vsekakor dobrodošla, vendar moramo to prednost pravilno izkoristiti in vnovčiti.

Zavarovalnica je lahko dobra izkušnja, če imamo pred sklenitvijo opravljeno dobro analizo ponujenega.

Več

Članki iz iste kategorije: