Stare fasade potrebujejo celostno obnovo

Strokovna izdelava fasade ni namenjena le za novogradnje, temveč so izvedbe velikokrat vezane tudi na obnovo, saj so zunanje stene objektov lahko poškodovane, kar je posledica starosti in slabega vzdrževanja. Obnove se običajno izvajajo tudi takrat, kadar gre za širitev prostorov in dograjevanje stavbe ali pa ob prodaji hiše oziroma poslovnega objekta.

Kakovostno izvedena obnova fasade predstavlja pomembno naložbo v objekt, saj povečuje vrednost doma in izboljšuje energetsko učinkovitost stavbe. V to je zajeta tako toplotna kot zvočna izolativnost ter nekatere druge prednosti, ki nastanejo kot posledica prenove zunanjega zida stavbe.

Obnovljene fasade povečujejo vrednost doma

Prenovljeno pročelje hiše povečuje vrednost doma, še posebej, če se odločimo za prodajo nepremičnine. Novi kupci bodo pripravljeni vložiti več denarja, če stavba že na pogled daje vtis kakovosti in občutek, da je stavba vzdrževana. Ob naročilu storitve pa se lahko odločimo tudi za svojevrsten dizajn, saj izvajalci lahko z uporabljenimi materiali in barvami ustvarijo elegantno in sodobno zunanjo steno.

Kakovostna izvedba zagotavlja, da bodo nove fasade povečale vrednost doma tako iz estetskega kot iz izolacijskega vidika. Pri tem pa je potrebno izbrati kvalitetne materiale, ustrezno debelino in tip izolacije ter obstojen tip zaključnega sloja. Kar se tiče barv, pa je izbira zelo široka.

Obnova zunanje stene izboljšuje energetsko učinkovitost

Stare in poškodovane fasade imajo negativen vpliv na ravnovesje med ogrevanjem in hlajenjem objekta, pri čemer se z leti povečuje tudi poraba energije, ki je potrebna za doseganje ustrezne temperature v notranjih prostorih, tako pozimi kot poleti.

izolacija fasade

Da bi lahko povečali energetsko učinkovitost stavbe, je potrebna celostna obnova in izolacija fasade. Posledično se s tem znižajo tudi stroški za ogrevanje in stroški za elektriko, če v stavbi koristimo druge ogrevalne in hladilne sisteme.

Nove fasade zmanjšujejo nastajanje vlage

Vlaga in posledična plesen v notranjosti stavbe nastajata zaradi neustreznega sistema prezračevanja in oken, ki slabo tesnijo. K vlažnosti notranjih prostorov pa pomembno prispevajo tudi neustrezno obdelane in stare zunanje stene, ki tudi niso primerno izolirane. Da bi se lahko izognili vlagi v notranjih prostorih, izvajalci za izdelavo fasade uporabljajo dimenzijsko stabilne in parapropustne izolacijske EPS materiale.

Kakovostna izvedba fasade zmanjšuje stroške vzdrževanja

Kakovostna obnova fasade je ključnega pomena, zato da se v prihodnosti lahko izognemo dodatnim stroškom. Vzdrževanje podaljšuje življenjsko dobo zunanje stene objekta in preprečuje nastajanje škode na stavbi. Zato je pri strokovni izvedbi pomembno, da so doseženi visoki kriteriji in tehnične smernice ter da izvajalec uporabi kakovostne materiale, ne glede na to, ali gre za kontaktne, parapropustne ali prezračevalne zunanje stene.

Članki iz iste kategorije: