Čas za praznjenje greznic

Morate tudi vi sprazniti svojo greznico? Veliko ljudi to opravilo odlaga in odlaga oziroma odlaša z njim, dokler res ni že skrajni čas ali pa se pojavijo težave, kot je recimo neznosen smrad ali puščanje greznice. Ker tega ne želite, saj vam to lahko nakoplje kup novih težav, je prav, da pravočasno poskrbite za praznjenje greznic.praznjenje greznic

Greznice nekoč in danes

Vedno več hiš in drugih objektov je danes priklopljenih na kanalizacijsko omrežje, zato greznice ne potrebujejo več. Vendar pa kanalizacije ni povsod in tudi marsikje je še dolgo ne bo. V tem primeru je treba poskrbeti za ustrezno greznico oziroma malo komunalno čistilno napravo, ki bo po novem nadomeščala greznice. V primeru, da odvajanja odpadne vode nimate urejenega oziroma da nimate greznice ali male čistilne naprave, morate za to čim prej poskrbeti!

Nekoč veliko objektov ni imelo greznic, nato pa so postale stalnica. Danes morajo imeti vse novogradnje namesto greznice urejen priklop na kanalizacijsko omrežje ali pa morajo imeti malo komunalno čistilno napravo. Tudi, če nameravate na svojem objektu zgraditi malo komunalno čistilno napravo ali opraviti priklop na kanalizacijo, pa morate obstoječo greznico pred tem sprazniti.

Praznjenje greznic, ki niso več v uporabi, je enostavno nujno, saj v nasprotnem primeru lahko pride do puščanja, razpok v materialu, smradu, greznica lahko začne poplavljati v času večjih padavin in podobno. Takšnim težavam z greznico se izognete tako, da jo spraznite, očistite in primerno sanirate: lahko se jo zasuje ali uporablja v druge namene, recimo kot zbiralnik za deževnico.

Za vse poskrbi komunalno podjetje

K praznjenju greznice ste kot lastnik objekta tudi zakonsko obvezani. Če je torej vaša greznica polna in jo že več let niste izpraznili, torej ne tvegate le različnih zgoraj opisanih težav, ampak ste v prekršku. Lastnik mora po zakonu skrbeti za redno praznjenje greznic.

YouTube video

Ko ugotovite, da je čas za praznjenje greznice, enostavno pokličete komunalno podjetje in naročite praznjenje in odvoz odplak. Komunalno podjetje pokličite tudi v primeru, da:
– sumite, da vaša greznica pušča,
– iz vaše greznice ali odtokov zelo smrdi oziroma zaudarja,
– se je vaša greznica zamašila,
– greznice ne nameravate več uporabljati,
– bi radi greznico sanirali, ker pušča,
– nameravate graditi malo komunalno čistilno napravo,
– boste opravili priklop na kanalizacijsko omrežje,
– boste vašo obstoječo greznico preuredili v zbiralnik za deževnico.

V vseh teh primerih vam bodo v komunalnem podjetju znali pomagati, saj je to področje, s katerim se vsakodnevno ukvarjajo. Če imate torej kakršno koli vprašanje glede vaše greznice, je sedaj čas za klic!

Članki iz iste kategorije: