Gradbeništvo

Gradbeništvo

Način pridobivanja delavcev je eden od ključnih razlogov za slab ugled gradbeništva. Za izvajanje gradbenih projektov je običajno, da se do delovne sile prihaja s prakso, ki se je je prijel naziv outsourcing (začasno potrebno) – delovno silo dobavlja kdo drug, ne pa tisti, ki je odgovoren za projekt.

V več državah zagotavljajo proizvajalci in drugi posredniki večino, nemalokrat tudi do 90 odstotkov zaposlenih na gradbiščih. Raziskave na nekaterih lokacijah v Veliki Britaniji kažejo, da je v gradbeni verigi zaposlovanja tudi do pet posrednikov.…

Stavbno pohištvo

Stavbno pohištvo

Najbolj hrupen in umazan del obnove so gradbena dela, ki jih je treba opraviti pred obrtniškimi. Med gradbena dela sodijo rušenje in zidanje ali postavljanje sten, odstranjevanje starih in polaganje novih tlakov. Sledijo obrtniška dela, kot so polaganje talnih in stenskih oblog, vgradnja novih notranjih vrat in menjava oken. V prvi fazi je treba odstraniti vse dele in elemente, ki jih nameravamo zamenjati, in nakopičeni odpadni gradbeni material odpeljati na deponijo za gradbene odpadke. Tako je prostor pripravljen in dostopen za nadaljevanje obnovitvenih del.…